Formål og vedtægter

Vagthund og hjælp

Dansk Annoncørforening er en erhvervspolitisk interesseorganisation. Som samlende stemme for danske markedsførende virksomheder har vi derfor det sigte;

  • at hjælpe medlemmerne med at blive mere effektive markedsførere.
  • at styrke marketing som en strategisk og forretningskritisk funktion i virksomhedens værdikæde.
  • at skabe den stærkest mulige varetager af fælles interesser for købere af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
    at sikre retten til frit at markedsføre alle tjenesteydelser og produkter, der lovligt produceres, importeres, sælges og forbruges.
  • at benytte denne fælles styrke til at sikre fair, konkurrenceudsatte, gennemskuelige og bæredygtige vilkår for erhvervslivets køb af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
  • at agere som købernes vagthund og reagere samlet på urimelige og/eller ulovlige vilkår fra leverandører.
  • at sikre markedsførere i Danmark størst mulig indflydelse på international og national lovgivning, der direkte eller indirekte regulerer erhvervslivets muligheder for markedsføring.

Vedtægter

Foreningens vedtægter stammer fra den stiftende generalforsamling afholdt den 3. december 2020. Du finder dem her:

Hvad kan vi hjælpe med?

Thomas Kragh, Direktør
thomas@daom.dk
+45 5139 3347