Nej til lempeligere ePrivacy-regler

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPD), der samler datatilsyn fra alle EU-medlemsstater, har kritiseret Det Europæiske Råds holdning til den kommende ePrivacy-forordning. Som vi skrev 17. februar, har man i Rådet efter 4 års tilløb vedtaget et udkast, der kan sætte skub i forhandlingerne igen.

Men nu hævder EDPB hævder, at den fleksibilitet, der i Rådets udkast er indført omkring samtykke og brugen af ​​såkaldte ‘cookie walls’, ”risikerer at underminere den beskyttelse, som ePrivacy-forordningen giver”. De skriver derfor, at: ”ePrivacy-forordningen må under ingen omstændigheder sænke beskyttelsesniveauet i forhold til de nuværende databeskyttelsesregler”, og at Rådets holdning rejser “en række bekymringer”.

Selv om det er uklart, i hvilket omfang EDPB’s erklæring vil påvirke trepartsforhandlingerne, der er sidste skridt, inden en forordning bliver vedtaget, afspejler EDPB’s holdning de argumenter, der også er fremført i Europa-Parlamentet, hvor man ønsker strammere ePrivacy-regler. Erklæringen fra EDPB vil derfor sandsynligvis blive brugt af Europa-Parlamentet til at presse på for yderligere begrænsninger for indsamling og behandling af data via cookies uden brugerens samtykke, herunder til vigtige reklameaktiviteter som effektmåling, frekvensbegrænsning osv.

EDPB fokuserer i deres erklæring på flere nøgleområder, der er relevante for annoncører:

  • Målgruppemåling: EDPB hævder, at Rådets forslag om at målgruppemåling ikke skal kræve samtykke og kan deles med tredjeparter, er ”formuleret for bredt”. Ifølge EDPB kan det i praksis resultere i en alt for bred fortolkning og derfor ”sænke beskyttelsesniveauet for slutbrugere”.

    EDPB opfordrer i stedet til, at undtagelsen for måling af ​​målgrupper begrænses til ”ikke-påtrængende praksis” og de ”analyser på lavt niveau”, der er nødvendige for at vurdere effektiviteten af ​​en tjeneste.

    En sådan begrænset undtagelse vil gøre det svært for annoncører at måle annonceeffekter. Derfor arbejder World Federation of Advertisers for, at udvide undtagelserne fra samtykke, så de ud over målgruppemåling også dækker effektmåling.

  • Cookie walls: EDPB vil gøre det forbudt at gøre adgang til indhold betinget af, at brugerne giver samtykke til cookies. Det er i strid med Det Europæiske Råds forslag, hvor man accepterer cookie walls under en række specifikke betingelser. Et forbud mod cookie walls kan betyde et skifte fra annoncefinansieret indhold til abonnementsfinansieret indhold for mange internettjenester.
  • Yderligere forenelig behandling: EDPB understreger sin grundholdning om, at indhentning af samtykke altid skal ske, før dataindsamling og -behandling kan finde sted. Rådet har i sit forslags artikel 8 indført en mulig undtagelse for kompatibel/forenelig behandling, men den undtagelse bliver afvist af EDPB, fordi man frygter, at den kan blive misbrugt af digitale tjenester.

Næste skridt

Danske Annoncører og Markedsførere holder øje med udviklingen inden for ePrivacy og opdaterer, når der er nyt. Vi arbejder gennem World Federation of Advertisers på at finde en fair balance mellem databeskyttelseshensyn og kommercielle interesser.

Trepartsforhandlingerne mellem Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd er endnu ikke begyndt eller kalendersat. Det gør det usandsynligt, at ePrivacy-forordningen kan træde i kraft før tidligst midten af 2022.

Vil du vide mere?

Kontakt Holger Wilcks på mail til holger@daom.dk eller ring 2265 0947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *