EU tager et stort skridt frem mod nye persondataregler

Efter års mislykkede forsøg har EU’s medlemslande taget et afgørende skrift i retning af at blive enige om nye persondataregler for brugen af cookies. Det er ePrivacy-forordningen, der har været til forhandling siden 2017, der nu rører på sig igen. Et nyt udkast til forordningen vil kort fortalt gøre samtykke til det eneste legitime behandlingsgrundlag for indsamling og brug af persondata og vil regulere, hvordan det samtykke skal indhentes.

De afsluttende trepartsforhandlinger mellem Ministerrådet, EU-parlamentet og Kommissionen kan dog stadig byde på overraskelser og forsinkelser, da holdningerne til de foreslåede persondataregler er stærkt delte.

I sidste uge, efter mere end fire års forsøg uden at nå frem til en aftale, vedtog de 27 medlemslande i Det Europæiske Råd et udkast til ePrivacy-forordningen, som vil danne grundlag for den næste fase af forhandlinger med Europa-parlamentet og Kommissionen. Det er et vigtigt skridt fremad, da det hidtil har været nærmest umuligt for landene at nå til enighed om nøglespørgsmål såsom at give undtagelser fra samtykke til bestemte formål.

Mens de enkelte medlemslande ofte har haft en erhvervsvenlig tilgang til ePrivacy-forordningen og har forsøgt at begrænse forordningens potentielle skadevirkning for annoncører, har Europa-parlamentet ofte indtaget haft en mere restriktiv holdning. Det betyder, at forhandlingerne kan være langvarige og at den endelige forordning kan ende med at regulere onlineannoncering endnu mere, end der allerede er lagt op til. Da forhandlingerne kan trække ud, er det derfor ikke sandsynligt at nye regler på området kan træde i kraft før tidligst i 2022.

Her er nogle af de vigtigste punkter relateret til markedsføring, som vi forventer vil være i fokus i den næste runde af forhandlinger:

  • Samtykke til at placere cookies/trackere: Selv om alle tre EU-institutioner er enige om, at der skal indsamles samtykke, inden der placeres cookies (eller andre formere for trackere) på folks enheder, vil de kommende forhandlinger sandsynligvis fokusere på at definere en række undtagelser fra denne regel fx af sikkerhedsårsager. Andre mulige undtagelser kan gælde for:

   • En undtagelse for målgruppemåling. Her er der især uenighed om, hvorvidt en mulig undtagelse også skal gælde for tredjeparter som fx bureauer.

   • En undtagelse for teknologier, der forebygger onlinesvindel. Det er dog kun Det Europæiske Råd, der har det ønske til forordningen.

   • Vores internationale paraplyorganisation, World Federation of Advertisers (WFA), advokerer for, at der skal være undtagelser for effektmåling, frekvensbegrænsning og for teknologier, som sikrer brand safety. De tre EU-parter er lydhøre, men det er endnu ikke en del af nogens forhandlingsposition.

  • Samtykke i browseren: Forhandlerne fra både Kommissionen og Parlamentet vil sandsynligvis arbejde for, at indhentning af samtykke bliver flyttet fra at foregå på cookiebannere på individuelle sites til i stedet at skulle være universelt og foregå på browser- eller app-niveau. Gennem Det Europæiske Råd støtter medlemslandene WFA’s holdning om, at virksomheder skal kunne indhente samtykke direkte fra brugerne. Det vil derfor sandsynligvis blive et omstridt punkt i de kommende forhandlinger.

  • Samtykke som adgangskrav: Europa-parlamentet kræver, at det skal være ulovligt at nægte brugerne adgang til en onlinetjeneste, hvis de ikke giver samtykke til indhentning og behandling af data. Det vil sandsynligvis blive endnu et vanskeligt punkt i forhandlingerne.

World Federation of Advertisers vil hen over de næste måneder fortsætte med at være en fortaler for en annoncørvenlig forordning og vil især fokusere på at hjælpe beslutningstagerne med at forstå, hvilken indvirkning de foreslåede ændringer vil have på virksomheders mulighed for at markedsføre sig digitalt.
I løbet af de næste par måneder vil WFA fortsætte med at fortaler for annoncørpositionen og give udtryk for bekymring over for beslutningstagere og især fokusere på at hjælpe beslutningstagere med at forstå den indflydelse, som nogle af de foreslåede ændringer kan have på vigtige reklameaktiviteter.

Vil du vide mere?

Danske Annoncører og Markedsførere støtter WFA’s arbejde. Kontakt direktør Holger Wilcks på mail til holger@daom.dk eller ring til 2265 0947, hvis du vil have mere information, eller du selv vil involveres i arbejdet med at sikre rimelige vilkår også for danske annoncører i de kommende regulerer af persondatabeskyttelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *