Lov mod kviklån kan være ulovlig, siger Kammeradvokaten

Statens egen advokat er blevet bedt om at vurdere, om forbuddet mod, at banker kan reklamere samtidigt med spiludbydere, strider mod EU-retten. Svaret er uklart, men afgørende.

DAOMs forgænger, Dansk Annoncørforening, skrev allerede i januar 2020 i sit høringssvar til det såkaldte kviklånsindgreb, at det sandsynligvis var i strid med EU-lovgivningen og specifikt med EU-princippet om kommerciel ytringsfrihed. Den indvending blev fejet af banen af Erhvervsministeriet uden yderligere uddybning og dermed også af partierne bag forliget: Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Et notat udarbejdet af LIGA Law på vegne af Bilimportørerne har nu ændret tingene radikalt. I notatet bliver det fremført, at den konkrete ændring i Markedsføringslovens § 11b er i strid med EU-direktivet om urimelig handelspraksis artikel 3, stk. 9, og at ændringen sandsynligvis også strider mod grundlæggende EU-rettigheder som netop retten til kommerciel ytringsfrihed.

Det har fået Venstre og Dansk Folkeparti til at kræve, at Kammeradvokaten vurderer notatet og dermed garanterer, at den danske lovgivning ikke er i strid med EU-retten. I et citat fra Børsen den 17. januar i år siger Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre blandt andet: ”Vi kan ikke bygge videre på loven, hvis den står på juridisk kviksand”, og erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti går så langt som til at sige, “Vi lægger ikke stemmer til ændringer, før der er styr på det.”

Usikkert lovgrundlag

Den 3. februar kom svaret fra Kammeradvokaten, men først nu er indholdet blevet offentligt kendt i en artikel i Børsen fra 18. februar. Her fremgår det, at Kammeradvokaten skriver: ”Det er sammenfattende vores vurdering, at de foreliggende fortolkningsbidrag ikke entydigt peger på, hvorvidt markedsføringslovens § 11 b, stk. 1, er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 9 i Direktivet (…) Det er imidlertid vores samlede konklusion, at der er flest holdepunkter til støtte for, at bestemmelsen ikke går videre end tilladt efter Direktivet.”

Erhvervsministeriet har grebet ud efter den sidste sætning. Det fremgår endda af artiklen i Børsen, at de ”alene” hæfter sig ved den. Deres vurdering er derfor fortsat, at loven er i overensstemmelse med EU-retten.

Men med den tvivl, som nu er blevet rejst gennem Kammeradvokatens vurdering, er der lagt op til, at den danske lovgivning kan bringes for en EU-domstol. Et initiativ som Danske Annoncører og Markedsførere vil støtte. Samtidigt må det være klart for både Venstre og Dansk Folkeparti, at loven nu hviler på så løst et grundlag, så det kun er rimeligt at forvente, at de trækker sig fra forliget som tidligere lovet.

Flere spørgsmål i horisonten

Kammeradvokatens har i sin vurdering ikke taget stilling til, om § 11b i markedsføringsloven er i strid med EU-princippet om kommerciel ytringsfrihed på trods af, at den bekymring blev rejst allerede for over et år siden af den tidligere annoncørforening.

Også i det notat som fik Venstre og Dansk Folkeparti til at kræve en vurdering fra Kammeradvokaten fremgik det, at der var en åbenlys konflikt mellem lovgivningen og dette grundlæggende EU-princip. Alligevel valgte Kammeradvokaten ikke at tage stilling til den del. Det er muligt, at det er Erhvervsministeriet, som i sin henvendelse til Kammeradvokaten, ikke har medtaget den vigtige kritik.

Samtidigt er det bemærkelsesværdigt, at Kammeradvokatens vurdering allerede kom den 3. februar, men at indholdet først er tilgængeligt nu. Det sker sideløbende med, at en ændring i netop § 11b, som igen skal gøre det muligt for banker at være sponsorer for fx fodboldklubber, er blevet sendt i høring med en usædvanligt kort høringsfrist på blot 14 dage. Danske Annoncører og Markedsførere har nu bedt om aktindsigt i Kammeradvokatens vurdering og i korrespondancen med Erhvervsministeriet og fået lovning om, at den indsigt kan gives 23. februar. Det er 3 dage før høringsfristen.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere i Børsens artikel (betalingsmur), og du er altid velkommen til at kontakte direktør Holger Wilcks på mail til holger@daom.dk telefonnummer 2265 0947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *