Nej til lempelse af markedsføringsforbud

I snart et år har banksektoren og bilbranchen i praksis været ramt af noget nær et totalt forbud mod digital markedsføring. En lovændring med en lille lempelse er nu på vej, men Danske Annoncører og Markedsførere afviser lempelsen.

Hårdt presset af dansk idrætsliv anført af DBU har partierne bag det såkaldte kviklånsindgreb fremlagt en ændring af loven, som skal gøre en undtagelse for bankers sponsorater. Det skal igen være muligt for den lokale bank at støtte den lokale fodboldklub, selv om en spiludbyder gør det samme.

Lovændringen er sendt i høring, og i dag er der frist for høringssvar. Danske Annoncører og Markedsførere afviser lempelsen. Direktør Holger Wilcks siger, ”Selvfølgelig lykønsker vi idrætsklubberne med, at de nu igen kan få sponsorpenge, men det løser ikke mine medlemmers problem. Vi kan ikke støtte andet end en fuldstændig løsning af problemet, og vi vil ikke legitimere en sandsynligvis EU-stridig paragraf ved at støtte en undtagelse.”

Kammeradvokaten har i et svar til Erhvervsministeriet vurderet, at forbuddet mod at banker kan markedsføre sig samtidigt med, spiludbydere gør det, kan være i strid med EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Dermed er der åbnet for, at danske virksomheder, der er ramt af forbuddet, kan anlægge erstatningssager mod den danske stat.

Holger Wilcks uddyber, ”Nu er det heldigvis sådan, at Christiansborg ikke bare kan forbyde reklame, de ikke bryder sig om. Et forbud skal leve op til en lang række strenge krav for, at det ikke strider mod helt grundlæggende rettigheder som fx ytringsfriheden. I den korte tid, vi har haft til rådighed, har vi tydeligt påvist, at det ikke er tilfældet med denne lov. Dermed er tæppet trukket væk under forbuddet.”

Uhørt lovbehandling

Normalt er der 4 ugers høringsfrist på lovforslag. Ændringen til markedsføringsloven blev sendt ud med kun 14 dages svarfrist hen over vinterferien. Det har betydet, at det ikke har været muligt for Danske Annoncører og Markedsførere at indsende et fyldestgørende svar.

Holger Wilcks forklarer, ”Vi bad om aktindsigt i vigtige dokumenter, som var nødvendige for at angribe lovforslagets forhold også til andre dele af EU-retten. Den indsigt kunne Erhvervsministeriet ikke give os inden for høringsfristen. Derfor har vi været nødt til at koncentrere os blot om Kammeradvokatens vurdering og den kommercielle ytringsfrihed. Her er det heldigvis lykkedes gennem andre kanaler at få de nødvendige dokumenter.”

Normalt bliver et lovforslag først fremlagt, når høringsfristen er udløbet. Også her adskiller behandlingen af markedsføringsforbuddet sig fra normal praksis. Lovforslaget blev nemlig allerede fremsat 2 dage før udløbet af fristen for høringssvar, hvilket er højest usædvanligt.

Holger Wilcks uddyber, ”Det er nærmest uhørt, at en minister fremsætter et lovforslag, inden høringsfristen udløber. Men det er desværre også symptomatisk for den arrogance med hvilken erhvervsorganisationernes indvendinger er blevet mødt med hidtil. Sammen med en lang række andre organisationer har vi beskrevet i detaljer, at det for hovedparten af digital markedsføring ikke er teknisk muligt for en bank at sikre sig, at deres reklame ikke vises samtidigt med spilreklame. Svaret fra Erhvervsministeren har været magisk tænkning om, at ’markedet finder en løsning’, mens Socialdemokratiets erhvervsordfører mener, man blot skal ’ændre i algoritmerne’. Respekten for eksperterne er frygtindgydende lav i betragtning af, at det altså er menneskers arbejdspladser og potentielt milliarder af kroner, der er på spil.”

Danske Annoncører og Markedsføreres høringssvar kan læses her.

Vil du vide mere?

Kontakt Holger Wilcks på mail til holger@daom.dk eller på telefon 2265 0947.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *