Kan Radio- og tv-nævnets nye medlemmer regulere videodelingsplatforme og influencers?

Som direkte konsekvens af det skandaleramte udbud af DAB-kanalen, der førte til lukning af Radio 24/7, har kulturministeriet sammensat et nyt radio- og tv-nævn, der nu også har medlemmerne med praktiske mediefaglige kompetencer. Nævnets medlemmer er:

  • Professor i jura, CBS; ph.d. Søren Sandfeld Jakobsen (formand)
  • Direktør, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring; cand. jur. Lisbet Dyerberg (næstformand)
  • Direktør, Norlys; cand. jur. Ulf Lund
  • Udviklingsdirektør, Domstolsstyrelsen; cand.jur. Merethe Eckhardt (genudpegning)
  • Professor, Aarhus Universitet, ph.d. i kultur- og medievidenskab, Hanne Bruun
  • Chefredaktør, Fyns Amts Avis; Rikke Bekker (udpeget efter indstilling fra Danske Medier)
  • Journalist, Weekendavisen; Kristian Danholm (udpeget efter indstilling fra Dansk Journalistforbund)
  • Selvstændig rådgiver Gitte Rabøl
  • Revisor, pens.; Peter C. Madsen (genudpeget af samarbejdsforum for Danske Lytter-og Seerorganisationer)

Radio- og tv-nævnet har ansvaret for at regulere markedsføring på alle audiovisuelle medier, det vil kort sagt sige tv, radio og onlinekanaler. Den tidligere annoncørforening argumenterede derfor for også at få tilført nævnet de nødvendige praktiske marketingfaglige kompetencer til at udfylde opgaven. Det var der desværre ikke lydhørhed overfor.

Vi hilser derfor især udnævnelsen af Ulf Lund, direktør hos Norlys, velkommen, da nævnet med sit ansvar nu også for onlinekanalerne står over for betragtelige opgaver, der forudsætter praktisk baseret viden om den komplekse virkelighed, som digital markedsføring udgør.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *