5 analyser: et unikt branche-benchmark

Få en unik brancheanalyse med 5 analyse-partnere – GRATIS for medlemmer af Dansk Annoncørforening

De 9 x Forsikringer i analysen februar

Deltagende forsikringsselskaber:

 • Alka

 • Alm. Brand

 • Codan

 • Gjensidige

 • GF

 • If

 • Lærerstandens Brandforsikring

 • Topdanmark

 • Tryg

5 Analyse partnere

1. Kantar Media / Gallup har vurderet kendskab og holdninger

Med udgangspunkt i vores to store analyse Index Danmark/Gallup og Gallup Adfacts leverer vi indsigter til mærkernes position på markedspladsen. Her leverer Index Danmark/Gallup informationer relateret til mærkekendskab, holdningen til mærkerne samt brug af de respektive mærker. Index Danmark/Gallup er et syndikeret media- og marketinginformationssystem, der løbende måler danskernes forbrug af medier og mærkevarer samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger – baseret på over 22.000 interview årligt

Gallup Adfacts opmåler platformagnostisk mærkernes bruttoannonceomsætning i Danmark. Gallup Adfacts er det mest omfattende system til opmåling af annonceinvestering i Danmark og måler på tværs af alle marketingplatforme – fra digital til outdoor. Til sammen giver disse informationer en stærk indikation på mærkernes markedsposition og tillader perspektivering til konkurrenterne samt beslægtede brancher.

NOTE: Analysen til beregning af Qfaktor er en begrænset del af Index Danmark/Gallup & Gallup Adfacts for forsikring.

 

2. Loyalty Group har vurderet virksomhedernes loyalitets-styrke …

Loyalty Group gennemfører årligt en række  brancheundersøgelser, kaldet BrancheIndex, for at afdække danskernes loyalitet i en given branche. Undersøgelsernes deltagere er udvalgt blandt Loyalty Groups interviewpanel og på Norstats webpanel. BrancheIndex Forsikring 2023 afdækker danskernes loyalitet og tilfredshed overfor deres forsikringsselskab. Undersøgelsens spørgsmål afsøger kundernes loyalitet, tilfredshed og holdninger til deres forsikringsselskab ved at adspørge om:

 • Tilfredshed og attraktivitet
 • Anbefalingsvillighed
 • Kundeforløb
 • Klagehåndtering
 • Genforhandling
 • Samt kundernes oplevelser indenfor udvalgte områder:
 • Produktkvalitet
 • Servicekvalitet
 • Værdi for pengene
 • Image
 • Samfundsansvar
 • Skadesanmeldelse

Undersøgelsens deltagere har over perioden nov-dec 2023 besvaret et online spørgeskema. Respondenterne er udvalgt blandt Loyalty Groups interviewpanel på i alt 160.000 skandinaviske privatpersoner, suppleres med Norstats panel. I alt har 2780 danske private forsikringskunder besvaret undersøgelsen.

NOTE: Analysen til beregning af Qfaktor er en begrænset del af det samlede brancheindex for forsikring.

3. Transact (Omnicom Media Group) har vurderet virksomhedernes digitale performance på Search, SEO, SoMe, tracking, privacy og trafik

I den nye Q-faktor har vi undersøgt endnu flere faktorer, for at vurdere virksomhedernes digitale performance.

Vi undersøger først virksomhedernes andel af den samlede branches trafik gennem SimilarWeb, og ser samtidig på adfærdsmetrikker for de besøgende.

Derefter vurderes virksomhedernes SEO på tværs af 14 datapunkter. Vi ser blandt andet på de nuværende positioner i søgemaskinen, men også virksomhedens udvikling i organisk trafik de sidste 2 år. Denne data indhentes blandt andet gennem Ahrefs. Vi vurderer også mere tekniske områder som Schema markup, linkprofil, sitemap og fejlsider.

Så vurderes virksomhedens indsats på sociale medier med udgangspunkt i Meta (Facebook+instagram). Her vurderer vi primært performance gennem annoncebiblioteket, hvor vi ser på budskabshierakier, brug af formater, tekster og kreativer.

Dernæst laves en grundig analyse af virksomhedernes tracking og privacy-tiltag. Her scorer vi mange forskellige områder, blandt andet implementering af GA4, consentmode, serverside tracking, datalag og meget mere. Vi vurderer også om virksomheden overholder gældende lovgivning ift. Tracking og GDPR+cookieloven.

Afslutningsvist vurderer vi de enkelte brands styrke på paid search hvor vi har undersøgt virksomhedernes søgeandel på de 11 største søgeord i branchen. For at tage højre for sæsonudsving sammenlignes den nuværende data med den historiske data i SimilarWeb.

NOTE: Scoren fra hver af analyserne vægtes og giver en samlet rangering af virksomhedernes digitale performance baseret på den bedste data vi har til rådighed set udefra. Ved bestilling af analysen, følger også en mulighed for præsentation af analyse m. anbefalinger pr. virksomhed

4. AM Copenhagen, det strategiske designbureau, har  vurderet virksomhedernes brandstyrke med en brandaudit

AMs Brandaudit er et eksternt ekspert-blik på  virksomhedernes brand. Hvordan opleves det på tværs af visuel identitet, tone of  voice og budskaber? Hvordan kommunikerer det på tværs af platforme som website, sociale medier og produkter? Er der overensstemmelse mellem hvem virksomheden gerne vil være, og hvilke signaler de sender?

En af de vigtigste faktorer i forhold til, at vurdere den visuelle identitet samt tonaliteten i et brand er, hvorvidt designet forløser virksomhedens strategi.

Design skal virke. Ellers er det ikke godt design. Og branding skal blandt andet:

 • Positionere brandet korrekt
 • Adskille og udskille sig fra konkurrenter
 • Markere en personlighed
 • Være unik
 • Eliminere kompleksitet 
 • Kommunikere til både hjerne og hjerte

 

NOTE: Ved bestilling af analysen, følger også en mulighed for præsentation af analyse m. anbefalinger pr. virksomhed

5. Oday har evalueret virksomhedernes Experience Design (UX og UI)

Analysen tager afsæt i websites’; oplevelses- og adfærdsdesign, bruger- og læsevenlighed, herunder flows, indhold, visualiseringer, services og funktionalitet.

I vurderingen indgår udvalgt use-case og bedømmelse af, hvordan brugeroplevelsen kan optimeres, både set i forhold til friktion og mere emotionelt, ex i forhold til engagerende services og brug af AI i interaktionslaget.

Analysen indeholder ligeledes identifikation af fremtidige forretningsmuligheder, blandt andet ved at inddrage perspektiver, læringspunkter og tendenser fra andre sektorer, konkurrenter og emerging technologies

Use-case: Mini-review, udgangspunkt I ét enkelt brugsscenarie; ny kunde/køber af indboforsikring, ikke komplet analyse af hjemmeside, bruger – eller kunderejse.

Undersøgelsen, approach
Foretager evaluering af individuelle hjemmesider, fokuseret på mobilversionen, læs; alligevel så afgørende for oplevelsen – kontekstuelt og sømløs behov/scenarie, at det ikke giver mening isoleret set at belønne på basis af desk-top UX/UI.

Gennemsyn omfatter vurdering af parametre såsom brugervenlighed, design, troværdighed, indhold og service.  Dermed inkorporerer vi også tegn og tendenser i experience-scoren. Tilgang muliggør en saglig heuristisk vurdering af brugeroplevelsen på tværs af forskellige aspekter, men det er naturligvis samtidig en carve-out, og en smagsmæssig anmeldelse (henvises til Smagens analytik af Lars-Henrik Schmidt).

Ved at kombinere numeriske scores med kvalitative perspektiver opnår vi (dog) et nuanceret billede af styrker og svagheder. Som giver indsigt i områder med potentiale for forbedringer. Vores metode tjener som en guide for forsikringsselskaber, idet den peger på muligheder for forbedringer inden for UX-design på deres platforme

NOTE: Ved bestilling af analysen, følger også en mulighed for præsentation af analyse m. anbefalinger pr. virksomhed

Gennemføres i samarbejde med Dansk Markedsføring

En unik benchmark af virksomhedernes brand, image, loyalitet, digitale og markedsføringsstyrke – vi kalder den Q-faktor

Den samlede Q-faktor analyse, giver overblik over konkurrent-billedet i branchen, samt anbefalinger på alle områderne (gives ved præsentation af analysen). Alle  virksomheder får deres individuelle anbefaling. Den kan bestilles af medlemmer af Dansk Annoncørforening i helhed, eller enkeltvis (de 5 del-analyser)

Samlet er analysen en benchmark af de deltagende virksomheder; hvem er stærkest? hvem er dårligst, Hvad betyder det for din digitale performance & konkurrence-evne? hvordan flytter du kunderne til dig? hvilke virksomheder er de mest attraktive for kunderne ? hvem er de mest effektive digitalt og bedste til at modtage digitalt (brugervenlige)? og hvad kan du lære af det? Hvordan flytter du kunder fra din nærmeste konkurrent?

Den samlede analyse giver en unik indsigt i konkurrence-situationen og en rangorden af de væsentligste aktører indenfor en given branche – og med mulighed for at dykke ned i de enkelte brands/virksomheders styrke og svagheder. Et stærkt værktøj for en brandansvarlig, marketingchef og andre der arbejder med virksomhedens omdømme, kundeloyalitet, digitale performance mm

Analysen er beskrevet i “Markedsføring – dog kun med overordnede resultater

Bedste UX:

 1. GJENSIDIGE
 2. LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING
 3. TRYG

Bedste i digital performance

 1. TRYG
 2. TOPDANMARK
 3. ALM. BRAND

Bedst på loyalitet

 1. LB
 2. GF
 3. ALKA

Bedst på loyalitet:

 1. LB
 2. GF
 3. ALKA

Bedste brand: 

 1. TRYG
 2. IF
 3. TOPDANMARK

 

Samlet resultat

1. Tryg Forsikring

 • Får styrket sit brand som en del af Tryghedsgruppen med klar, strategisk kommunikation, der har fokus på tryghed for kunderne.
 • Gode til at lave inspirerende indhold og tips og tricks til sikring ved stormflod, der er med til at styrke forholdet til kunderne.
 • Har det bedste brand blandt forbrugerne samlet – og er det mest foretrukne, hvis andre kunder skulle vælge et nyt forsikringsselskab.
 • Gode til at vise produkter, men kunne have endnu mere mod i sin langsigtede branding – bliver meget ”bankagtigt”.

2. Topdanmark

 • Klar branding-stil med blå farver og et professionelt fokus.
 • Stærk digital performance på Google, hvor de har stor troværdighed. Derudover er virksomheden topperformer på privacy i form af samtykke-løsninger og server side-tracking.
 • Gode til også at vise mennesker i sin kommunikation, fordi man har fokus på employer branding.
 • Svag UX med et standard-design og forvirrende forside, hvor der er for meget fokus på at købe bilforsikring online.

3. Lærerstandens Brandforsikring

 • Scorer højest på loyalitet hos nuværende kunder – særligt, fordi de eksisterende kunder har en stor tendens til at anbefale selskabet til venner og familie.
 • Klar positionering af brandet med fokus på lærere, sygeplejersker og studerende, som giver en følelse af fællesskab.
 • Har et website med kundechat, indhold, der inspirerer kunderne, og er meget troværdige med klare fremhævelser af kåringer som bedst i test hos Forbrugerrådet Tænk.
 • Der er nærmest ikke en visuel identitet for brandet. Meget tilbageskuende design, som står tilbage i forhold til konkurrenterne.

Seminar med analysens resultater

Dato: Fredag 1. marts, 8.30 - 10.30
Lokation: Dansk Markedsføring, Bredgade 19E
GRATIS for medlemmer af Dansk Markedsføring & Dansk Annoncørforening

Program:
8.00 Registrering, kaffe & croissant
8.30 Velkommen ved Ole Orbitsøe, Redaktør, Dansk Markedsføring
8.35 Benchmark-analysen Qfaktor – intro v. Thomas Kragh, Dansk Annoncørforening
8.40 Del-analyse: Kendskab v. Kantar/Gallup v. Sven Nakotte
9.00 Del-analyse: Loyalitetsmåling v. Mikkel Korntved, Loyalty Group
9.20 Pause
9.30 Del-analyse: Branding v. Kristina May Prise, AM Copenhagen
9.50 Del-analyse: UX/digital kundeoplevelse v. Jacob Hvam, Oday
10.10 Del-analyse: Digital performance v. Asger Storebjerg, Transact
10.30 Tak for idag

Analysen udkommer med bladet "Markedsføring" 20. februar

Køb analysen: 9.990,- kr
eller bestil GRATIS for medlemmer af Dansk Annoncørforening

De deltagende analyse-virksomheder har hver deres udvidet analyse-data, og kan uddybe den konkrete analyse:

Mikkel Korntved, Loyalty Group

Mikkel Korntved, CEO i Loyalty Group, har mere end 30 års erfaring med at analysere og udvikle kundeloyalitet i stort set alle typer af brancher, og gennem årene har vi implementeret mere end 400 projekter i mere end 33 lande.

Asger Storbjerg, Transact

Managing Director @ TRANSACT København (Omnicom Media Group). Asger rådgiver nogen af Danmarks største annoncører inden for performance marketing, digital innovation og forretningsstrategi.

Kristina May,AM Copenhagen

Kristina er CEO, medejer og brandstrateg i AM Copenhagen, hvor hun rådgiver både store etablerede og små nystartede virksomheder inden for brandstrategi, forretningsudvikling og design. Kristina er medlem af Dansk Designråd, keynote speaker samt bestyrelsesmedlem i fire bestyrelser, heriblandt Plantorama og Stelton. Hun er vært på podcasten 'Design Kan...' som ligger nummer et i Danmark inden for design og branding

Sven Nakotte, Kantar

Sven er teamleder hos Kantar Media som leverer alle former for markedsundersøgelser. Udover 12 år i mediahuse som Disney, Viaplay & Politiken, har Sven arbejdet 5+ år hos mediabureauer i Tyskland og Danmark samt været i verdens førende mediaauditeringshus. Sven har en MBA fra UK, er Mag.art. i kommunikationsvidenskab, læst HD på CBS og er markedsføringsøkonom samt teknikker.

Thomas Kragh, Dansk Annoncørforening

Dansk Annoncørforening tilbyder analysen GRATIS til medlemmer. Analysen kan bestilles med gennemgang og præsentation, feks til et medarbejdermøde.

Jacob Hvam, Oday

Jacob er chef for UX og design i Oday - og har mere end 15 års erfaring med at facilitere design-thinking, co-creation processer og digital strategi mv.