HVAD BETYDER ROI?

”ROI” er en forkortelse for Return On Investment, som er en engelsk term, der oprindelig kommer fra læren om finans og økonomi. Når man arbejder indenfor digital marketing, vil man før eller siden støde på dette begreb, da det bruges i vid udstrækning til at beregne, hvor meget afkast, der er på en given investering.

Direkte oversat betyder det ”afkast af investering”, og siger noget om, hvor lønsom en investering har været, eller forventes at være. Dette kan man så bruge til at afgøre om man synes at det er risikoen værd at foretage investeringen.

En investering kan være enten tid eller resurser, men indenfor digital marketing, vil det som oftest dække over penge.
En positiv ROI vil sige at man har tjent mere end man har investeret for, og dermed har man et overskud. En negativ ROI derimod, betyder at man har investeret mere end man har tjent, og dermed har man et underskud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Del denne post